Welkom

Welkom bij kwalizorg.nl.

Het opzetten, beheren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem is een tijdrovende en dus kostbare aangelegenheid.
Het is daarmee dus heel belangrijk dat het kwaliteitsmanagementsysteem zijn praktisch nut bewijst, zonder de beruchte rompslomp.

Het werkbaar en economisch nuttig maken van het kwaliteitssysteem daar gaat het om.

Het op orde brengen en houden van die processen die ‘brood op de plank’ brengen, is de essentie van al onze activiteiten.
Immers: Is het ‘huis-op-orde’ dan gaat het de organisatie goed en is de besturing het meest effectief.

We bieden praktische ondersteuning bij ontwerp, beheer en onderhoud van kwaliteitsmanegementsystemen voor dienstverlenende organisaties, zorginstellingen en scholen.

 Uncategorized